Кран конзолен с електротелфер

*В съответствие с БДС 12306-74
*В съответствие с ISO 4306-1:1990 (E/F/R) 1.1.3.9.1 класификация по конструкция

Кран конзолен с електротелфер
Изтегли техническите параметри на крана:
pdf формат (129kb)
MS Word формат (38kb)
  • Кран колонен, се монтира върху пода, с въртяща се стрела на ±360°, комплектова се с електротелфер и е предназначен за обслужване на отделни машини в работилниците, монтажната дейност в сборните цехове и за механизация на различни товаро - разтоварни операции.
  • Електротелферът може да бъде верижен, в съответствие с БДС 5645-71 или въжен, в съответствие с БДС 5441-71.
  • Качеството на крановете е в съответствие с БДС 12306-74
  • Кранът е предназначен за нормален режим на работа от група K3 по БДС 16570-86 (DIN 2 m): при температура на околната среда от -25оС до +40оС и относителна влажност на въздуха не повече от 80% при +20оС ±5оC.
  • Кранът не е предназначен за работа във взривоопасна среда, за транспортиране на отровни, взриво- и огнеопасни вещества, а така също и разтопен метал.
  • По договоряне между производителя и клиента може да се произвеждат кранове с обсег на стрелата L, различен от посочения в Техническите параметри.